Mads Th. Haugsted

Du er nu på billedkunstneren Mads Th. Haugsteds hjemmeside.

You are now at the artist Mads Th. Haugsted's website. Look around. Here are pictures for sale. Images sold. Photo of the artist's surroundings and inspiration. References to videos and glimpses from exhibitions.

 

Se dig omkring. Her er billeder til salg. Billeder der er solgt. Foto af kunstnerens omgivelser og inspiration. Henvisninger til videoer og glimt fra udstillinger.

Velkommen til.

Menu telefon: klik højre øverste hjørne/look at the left upper corner on Your smartphone.

 

Større udstillinger 2020:

Juni/juli: Søstjernen, Rågeleje

August: Galleri Ewald, Møn. Udstillingen fortsætter hele august.

November: Kulturhuset Kilden (Brøndby Kunstforening)

 

Udstillinger 2019

Galleri Ewald, Stege. Seperatudstilling Fra 8.juni til 1. juli 2019. Link: https://g.co/kgs/UaH1rp 

Søstjernen, Rågeleje. Seperatudstilling. fra 1. juli  til 1. august 2019

Udsigten. Blistrup. Seperatudstilling. Fra 28. september.

Fælles-udstilling pt: "Rågelejekunstnere", Søstjernen, Rågeleje.